Hello,

Pozdravljeni,


you're looking at the web app that we use for testing in our doctoral research. Main goal of the research is to determine which photography quality parameters influence its communication value the most. This is just one of different methods with which we test importance of contrast, lightness, saturation, compression, noise, etc.

Few minutes of your time can make this research even better.

Thank you!

Jure Ahtik

jure.ahtik@ntf.uni-lj.si
grafika.si/jure

University of Ljubljana
Faculty of Natural Sciences and Engineering
Department of Textiles, Graphic Arts and Design
Chair of Information and Graphic Arts Technology


pred vami je testna aplikacija, ki jo uporabljamo v doktorski raziskavi. Glavnina raziskave je namenjena ugotavljanju, kateri parametri kakovosti fotografij, najbolj vplivajo na njihovo sporočilnost. To je le ena od metod, s katerimi preverjamo, ali je za prenos sporočila pomembnejši ustrezen kontrast, svetlost, nasičenost, kompresija, šum, ipd.

S sodelovanjem boste nekaj minut namenili temu, da bodo rezultati doktorske disertacije še boljši.

Hvala!

Jure Ahtik

jure.ahtik@ntf.uni-lj.si
grafika.si/jure

Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška fakulteta
Oddelek za tekstilstvo, grafiko, in oblikovanje
Katedra za informacijsko in grafično tehnologijo